Procesy Granulace a peletizace

Peletizační disk

Více informací
Svoboda a syn

Nebojíme se dělat věci, které „nejdou“!

Jsme tým, který chce být ve svém oboru špičkou. Nabízíme kvalitní, efektivní a užitná řešení s vysokou přidanou hodnotou.

Na trhu se pohybujeme již od roku 2005, kdy bylo ve společnosti Svoboda a syn, s.r.o., založeno specializované pracoviště se zaměřením na výzkum a vývoj nových technologií spojených se zpracováním vedlejších energetických produktů (VEP) a vybraných druhů průmyslových odpadů a jemnozrnných materiálů nejen ve stavebnictví.

1344 l Maximální objem disku

672 Maximální rychlost otáček za hodinu

25° Rozsah naklopení talíře

Fluidní ložový popel

Vzniká spalováním uhlí při nižších teplotách okolo 800-840 °C v prostoru ohniště.

Fluidní filtrový popílek

Vzniká spalováním uhlí při nižších teplotách okolo 800-840 °C, kde se zachycuje v odlučovačích.

Filtrový popílek

Vysokoteplotní popílek vznikající při spalování uhlí na 1200-1700 °C v práškovém ohništi s obsahem krystalické fáze.

Cihlářský prach

Vzniká během broušení cihelných tvarovek na přesné rozměry tvarovky.

Svoboda a syn

Peletizační disk

Peletizační disk firmy Svoboda a syn je unikátní, technicky inovované zařízení, které díky procesu nabalování, mění vedlejší energetické produkty, jako jsou popílky, cihelný prach, železné odprašky a podobné odpadové materiály na granule a pelety. Ty mají daleko lepší manipulační vlastnosti, mají menší prašnost a jsou také vhodným polotovarem pro další zpracování. To dělá z peletizačního disku jedinečný nástroj pro moderní průmyslovou a surovinovou výrobu.

 

Přihlásit se k odběru newsletteru