Procesy Granulace a peletizace

Svoboda a syn

Granulace a peletizace

Procesy jako granulace a peletizace se v průmyslovém odvětví využívají zejména s cílem získat pevnější typy vazeb jemnozrnných materiálů. Tyto procesy je možné dobře uplatnit například při činnostech vyžadujících snadnější manipulaci a snížení prašnosti jemnozrnných materiálů před jejich dalším uplatněním, nebo při vytváření surovinových vstupů určených pro další zpracování.

Svoboda a syn

Granulace a peletizace

Během peletizace mohou být využita různá aditiva ve formě přísad a příměsí pro zlepšení výsledných parametrů. Pelety poté disponují vyšší manipulační pevností.

Svoboda a syn

Granulace a peletizace

Kdy uplatnit proces granulace a peletizace?

Když je zapotřebí snížit prašnost materiálu, například při manipulaci, přepravě a zpětném uplatnění materiálu

Když je zapotřebí vytvořit vstupní surovinu pro další zpracovatelský proces v podobě sbalků kulovitého tvaru, například v oblasti výroby hnojiv apod.

Když je zapotřebí vytvořit finální produkt v podobě sbalků kulovitého tvaru

Svoboda a syn

Granulace a peletizace

Co je možné granulovat a peletizovat?

  • Filtrové popílky
  • Ložové popely
  • Cihelný prach
  • Odprašky
  • Jemnozrnné materiály
  • Chemické prášky
  • Rudy apod.

Přihlásit se k odběru newsletteru