Procesy Granulace a peletizace

Svoboda a syn

Peletizační disk

Peletizační disk je zařízení, které slouží k výrobě granulí ze sypkého materiálu. Peletizace probíhá pomocí rotačního pohybu talíře, kdy se postupně jemnozrnný materiál za přídavku tekutého média v podobě kapek nabaluje a vytváří tak sbalky – pelety.

Obvodová rychlost talíře dosahuje až 11 ot/min. U stroje se následně dá regulovat úhel naklopení talíře v rozsahu 35–60°, a to pomocí zdvižných převodovek, které jsou poháněny přes kardany z rozvodové převodovky. Maximální a minimální polohu naklopení disku hlídají koncové spínače. Pohyb rotačního disku v průběhu otáčení zajišťuje čelní elektrická převodovka a regulaci otáček frekvenční měnič. Disk je možné osadit posuvným límcem, který za provozu reguluje kapacitu procesu.

Zdvih límce je zajištěn přes servopohony umístěné na boku límce s regulací výšky límce od 250 do 450 mm. Pevný a klopný rám je vyroben z konstrukčních ocelí. Dno rotačního disku, pevný a pohyblivý límec jsou vyrobeny z otěruvzdorného materiálu. Stroj je opatřen konečným nátěrem RAL o tloušťce 80 µm, s oddělením rotujících a statických částí.

Součástí dodávky peletizačního disku je i oceloplechový rozvaděč a řídicí systém PLC. PLC programové vybavení bude zpracováno podle požadavků zadavatele a bude obsahovat celkovou funkci řízení peletizačního talíře, alarmové a upozorňovací stavy a volitelné nastavení parametrů.

Svoboda a syn

Hlavní součásti peletizačního disku

 • rotační rám s hardoxovým obložením
 • nosný rám celého stroje
 • rám se stíracími lopatkami – flexibilní
 • kyvný rám – základna pro rotační rám
 • pohon talíře P22Kw s ložiskovou otočí
 • lineární zdviháky a jejich pohon
 • flexibilní sprejový systém
 • výsuvný límec
 • rozvaděč
 • řídicí systém
 • frekvenční měnič
 • dávkovač surovin
Svoboda a syn

Montáž a zprovoznění stroje

Jednotlivé rámy a mechanismy budou zkompletovány v prostorách dodavatele tak, aby před finální montáží bylo ověřeno, že všechny komponenty do sebe zapadají. Poté bude celý stroj odvezen na místo realizace zakázky, kde bude ukotven na předem připravené místo. V místě realizace zakázky pak proběhne finální montáž elektrokomponentů a následné oživení stroje a odzkoušení.

Zařízení bude vždy instalováno tak, aby co nejlépe navazovalo na vámi využívanou technologii. Součástí celku může být doplněno o přesné a vhodné dávkovací zařízení pro danou surovinu a dopravní pás pro odběr výsledných pelet.

Svoboda a syn

Záruka

Záruka na vyráběnou konstrukci a nakupované díly 12 měsíců od uvedení do provozu.

Cena peletizačního disku – na dotaz

Přihlásit se k odběru newsletteru