Procesy Granulace a peletizace

Svoboda a syn

Nebojíme se dělat věci, které "nejdou"!

Jsme tým, který chce být ve svém oboru špičkou. Nabízíme kvalitní, efektivní a užitná řešení s vysokou přidanou hodnotou. Na trhu se pohybujeme již od roku 2005, kdy bylo ve společnosti Svoboda a syn, s.r.o., založeno specializované pracoviště se zaměřením na výzkum a vývoj nových technologií spojených se zpracováním vedlejších energetických produktů (VEP) a vybraných druhů průmyslových odpadů ve stavebnictví. Postupem času jsme naše aktivity zaměřili převážně na oblasti technologie výroby umělého spékaného kameniva, výroby peletizovaných popílkových granulátů, směsných popílkových stabilizátů pro stavební účely apod.

Cíle a náplně našeho výzkumného pracoviště jsou tedy velmi úzce svázány s inovacemi a zaváděním nových produktů i služeb na trh. Navrhujeme nová technologická řešení, vyvíjíme a inovujeme technologie a dále zlepšujeme možnosti jejich uplatnění. Prostřednictvím našich služeb umožňujeme zvýšit užitnou hodnotu výsledných produktů a tím i jejich konkurenceschopnost. Přesně to je i případ peletizačního disku, který vám chceme představit.

Přihlásit se k odběru newsletteru