Procesy Granulace a peletizace

Svoboda a syn

Služby

Na základě dlouholeté zkušenosti v oblasti možností zpracování průmyslových odpadů pomocí nejmodernějších postupů, zařízení a širokých vazeb na odborníky jsme schopni zjistit podmínky pro zpracování VEP, zajistit certifikaci a pomoct jejímu uplatnění v praxi. Naše služby a technologie eliminují dopad průmyslového odvětví na životní prostředí.

V rámci rozvojové strategie společnosti jsme, i díky spolufinancování evropskou unií, realizovali projekt na založení nové infrastruktury pro výzkum a vývoj. V roce 2020 jsme uvedli do provozu VÝZKUMNÉ CENTRUM ZAMĚŘENÉ NA TECHNOLOGII ZPRACOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ.

V rámci výzkumného centra můžeme poskytnout zejména tyto služby:

  • návrh a ověření podmínek zpracování VEP,
  • ověření podmínek PELETIZACE jemnozrnných materiálů,
  • ověření podmínek výroby lehkých spékaných kameniv z VEP a ostatních jemnozrnných materiálů, hnojiv apod.,
  • návrh lehkých vysokohodnotných BETONŮ, včetně možnosti ověření výroby dílců,
  • vývoj betonů pro specifické účely,
  • navrhnout technologie pro peletizaci a její dodání.

A poskytujeme toho mnohem více!

Přihlásit se k odběru newsletteru